Đánh Số Trang Trong Excel 2007, 2010, 2013

 Trong Excel việc đánh số trang hơi khác một chút so với Word. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn đánh số trang trong excel với các bước cụ thể bằng hình ảnh.
 Đầu tiên chúng ta mở file excel cần đánh số trang ra và chọn Page Layout (hình H01 bên dưới), tiếp theo ta click chuột chọn vào nút có hình mũi tên đi xuống để mở cửa sổ Page Setup.
Đành số trang trong Excel - H01
Đành số trang trong Excel - H01
 Tại hình H02, cửa sổ Page Setup xuất hiện, các bạn chọn thẻ Header/Footer, tiếp theo click chuột vào chọn Custom Footer.
Đành số trang trong Excel - H02
Đành số trang trong Excel - H02
 Tại hình H03, cửa sổ Footer xuất hiện. Ở đây chúng tôi bắt đầu đánh số trang từ trang số 1 thì chúng tôi gõ số 1 vào khung bên dưới. Có 03 loại:
- Left section: Nếu gõ số trang ở khung này thì số trang sẽ được đánh ở phần bên trái góc dưới của văn bản.
- Center section: Nếu gõ số trang ở khung này thì số trang sẽ được đánh ở phần giữa bên dưới của văn bản.
- Right section: Nếu gõ số trang ở khung này thì số trang sẽ được đánh ở phần bên phải góc dưới của văn bản.
 Tiếp theo sau khi gõ số trang xong thì các bạn hãy tích vào biểu tượng chúng tôi đã bôi đỏ rồi chọn OK (hình tròn đỏ) để hoàn tất việc đánh số trang.
 Chú ý: Trong Excel sau khi chúng ta đánh số trang xong thì chúng ta phải in ra mới nhìn thấy được số trang đó.
Đành số trang trong Excel - H03
Đành số trang trong Excel - H03
 Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn đánh số trang trong excel một cách rất chi tiết, cụ thể. Chúc mọi người thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc