In Mỗi Trang Một Dòng Trong Excel

 Có rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta chỉ cần in một dòng hay một cột cho tất cả các trang trong Excel. Tuy nhiên để thực hiện việc này một cách chuyên nghiệp thay vì phải in thủ công cho từng trang thì ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn làm việc đó.
In một dòng cho tất cả các trang
 Ta chọn thẻ Page Layout, chọn tiếp Page Setup (chọn Page Setup bằng cách click chuột vào mũi tên như hình H01)
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H01
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H01
 Tiếp đến, khung Page Setup xuất hiện, ta chọn thẻ Sheet và click chuột vào vòng tròn đỏ (cùng dòng Rows to repeat at top) đã bôi trong hình H02 bên dưới.
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H02
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H02
 Sau đó ta bôi đen để chọn dòng cần in cho tất cả các trang rồi ấn Enter (xem hình H03).
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H03
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H03
 Sau khi Enter chương trình sẽ trở lại hộp cửa sổ Page Setup và ta chỉ việc nhấn OK. Bây giờ ta có thể đặt lệnh in để in ra mỗi trang một dòng rồi.
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H04
In một dòng cho tất cả các trang trong Excel - H04
In một cột cho tất cả các trang
 Cũng tương tự như in một dòng cho tất cả các trang. Các bạn nhìn xuống hình H05, tại khung cửa sổ Page Setup, ta chọn Sheet và click chuột vào vòng tròn đỏ (cùng dòng Columns to repeat at left) đã được đánh dấu trong hình.
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H05
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H05
 Tiếp đến ta bôi đen cột cần in cho tất cả các trang rồi ấn Enter (xem hình H06).
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H06
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H06
 Sau khi Enter chương trình sẽ trở lại hộp cửa sổ Page Setup và ta chỉ việc nhấn OK. Bây giờ ta có thể đặt lệnh in để in ra mỗi trang một cột rồi.
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H07
In một cột cho tất cả các trang trong Excel - H07
 Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc