Nối File 001 Với FFSJ

 Chúng ta tải những file trên mạng về và có định dang ở đuôi là .001, .002, .003, ... nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm FFSJ (File Splitter & Joiner) để cắt và nối file có định dạng đuôi .001, .002, .003, ...
 Tải FFSJ tại đây: Click vào đây tải về
I. Cắt file 001, 002, 003, ...
 Đây là phần mềm rất gọn nhẹ và có tính năng cắt và nối file rất nhanh. Sau khi tải về nó cho phép chạy trực tiếp mà không cần phải cài đặt. Các bạn tiến hành click đúp chuột và mở chương trình, ta nhìn xuống hình H01 bên dưới, tại giao diện chính ta chọn thẻ Splitting để cắt file thành các file nhỏ có dạng đuôi 001, 002, 003 và thực hiện một số thao tác sau:
  • (1) Source file: chọn file cần cắt nhỏ.
  • (2) Output directory: chọn đường dẫn lưu file sau khi cắt nhỏ ra.
  • (3) Tại tùy chọn Split into ta tùy chọn theo chọn số lượng file cắt ra (nên chọn tùy chọn này). Tại tùy chọn Split after every ta tùy chọn theo dung lượng của mỗi file sau khi cắt ra.
  • (4) Tại tùy chọn Encrypt data: Nếu ta tích vào đây thì các file sau khi cắt ra sẽ được đặt mật khẩu bảo vệ.
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H01
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H01
 Tiếp theo sau khi đã thực hiện các tao tác bên trên ta tiến hành click chuột vào nút Split để cắt nhỏ file. Nếu các bạn tích vào tùy chọn Encrypt data thì một khung nhỏ sẽ hiện lên và ta chỉ cần đặt mật khẩu cho nó và click OK (xem hình H02).
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H02
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H02
 Tại hình H03 là chương trình đang chạy tự động để cắt nhỏ file.
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H03
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H03
 Tại hình H04, sau khi chương trình chạy xong, nó sẽ hiện lên một thông báo cho biết việc cắt nhỏ ra làm nhiều file đã hoàn thiện, ta click chọn OK để hoàn tất.
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H04
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H04
 Như vậy là ta đã thực hiện việc cắt nhỏ file thành 001, 002, 003, ... với FFSJ, xem hình H05.
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H05
Hướng dẫn cắt file 001, 002, 003, ... - H05
II. Nối file 001, 002, 003 ...
 Tại giao diện chính của chương trình ta chọn thẻ Joining và thực hiện một số thao tác sau để nối các file có dạng đuôi 001, 002, 003, ... (xem hình H06):
  • (1) First split part (.001,._a): ta chọn đến file cần nối. Chú ý: nó chỉ hiện lên một file đầu tiên kể cả là có bao nhiêu file đi chăng nữa (xem hình H07).
  • (2) Output file: chọn nơi cần lưu file sau khi nối thành công.
  • (3) Ta có thể tích vào tùy chọn Delete split parts after joining để xóa các file 001, 002, 003, ... sau khi nối thành công, nếu bạn vẫn muốn giữ lại những file 001, 002, 003, ... thì không nên tích chọn vào chỗ này.
.Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H06
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H06
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H07
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H07
 Tiếp theo, sau khi ta thực hiện các thao tác trên xong thì tiến hành click chuột vào nút Join để nối file. Tại hình H08 là quá trình FFSJ đang chạy để nối file.
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H08
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H08
 Sau khi chương trình chạy xong sẽ cho ta xem một thông báo (hình H09), ta chỉ việc click chọn OK là xong.
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H09
Hướng dẫn nối file 001, 002, 003, ... - H09
 Chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết cách cắt và nối file 001, 002, 003, ... Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc