Lấy biểu tượng My Computer ra Desktop Win 10

 Sau khi cài đặt windows xong, mặc định hệ điều hành chỉ hiện thị biểu tượng thùng rác ngoài màn hình desktop. Chính vì vậy khi sử dụng hệ điều hành ta sẽ không quen hoặc thực hiện thao tác dùng bằng chuột không được nhanh. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy biểu tượng This PC (My computer) và các biểu tượng khác ra ngoài màn hình desktop trên hệ điều hành win 7, win 8.1, win 10.
Hệ điều hành win 10
 Trong hệ điều hành win 10 thì My computer đổi tên thành This PC. Tại màn hình desktop ta chuột phải chọn Personalize (xem hình H01).
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H01
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H01
 Một cửa sổ mới xuất hiện, click chuột vào Themes, chọn tiếp Desktop icon settings (hình H02).
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H02
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H02
 Tiếp theo một cửa sổ xuất hiện như hình H03, tại đây ta tích chọn trong ô vuông để đưa biểu tượng ra ngoài màn hình desktop. Sau khi tích chuột chọn xong click Apply rồi OK.
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H03
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H03
Hệ điều hành win 7, win 8.1
 Với hệ điều hành win 7 và win 8.1 thì cách đưa biểu tượng My computer ra ngoài màn hình là giống nhau. Tại màn hình desktop chuột phải chọn Personaliza (hình H04).
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H04
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H04
 Một cửa sổ mới xuất hiện (hình H05), chọn Change desktop icons.
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H05
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H05
 Tiếp theo, cửa sổ xuất hiện như hình H06, ta chỉ việc tích chọn vào những ô vuông rồi Apply sau đó OK.
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H06
Đưa biểu tượng my computer ra desktop - H06
 Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc