Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt

 Khi copy bất kỳ một nội dung nào ở website, blog vào một file Notepad có đuôi txt rồi Ctrl + S để lưu lại thì xuất hiện hiện tượng lỗi font chữ tiếng Việt có dấu như hình bên dưới.
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H01
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H01
 Để lưu file Notepad bằng tiếng Việt bạn bấm vào thẻ File, chọn Save As... (xem hình H02).
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H02
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H02
 Tiếp theo một cửa sổ lưu file xuất hiện như hình bên dưới (H03), bạn thực hiện theo các thao tác sau:
- Tại ô File name: điền tên file Notepad cần lưu.
- Tại ô Encoding: Bạn chọn Unicode hoặc Unicode big endian hoặc UTF-8 để lưu file Notepad bằng tiếng Việt. Thông thường nên chọn UTF-8.
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H03
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H03
 Tiếp đến, các bạn bấm vào nút Save, bấm tiếp vào Yes (xem hình bên dưới H04). Như vậy là bạn đã lưu file Notepad dưới dạng tiếng Việt có dấu thành công, bạn mở file vừa lưu ra và xem kết quả.
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H04
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H04

 Ngoài ra. Nếu bạn muốn định dạng lại font chữ bằng tiếng Việt trong file Notepad thì bạn chọn thẻ Format, chọn tiếp Font... (xem hình bên dưới H05).

Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H05
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H05
 Tiếp theo, một cửa sổ cho phép bạn tùy chọn, định dang font chữ trong Notepad xuất hiện như hình bên dưới (hình H06). Bạn có thể chọn kiểu font chữ, kích thước font chữ hay mẫu chữ tại đây.
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H06
Cách lưu file Notepad bằng tiếng Việt - H06
 Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc