Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word

 Việc đánh số trang trong Word là một công đoạn quan trọng trong quá trình chỉnh sửa để hoàn thiện một văn bản đẹp, đúng quy cách. Để đánh số trang thứ tự từ đầu đến cuối văn bản thì đơn giản, nhưng đánh từ một trang bất kỳ trong Word thì không phải ai cũng biết.
 Sau đây chúng tôi hướng dẫn bạn đánh số trang trong Word từ một trang bất kỳ. Các bạn hãy làm cẩn thận theo các bước dưới đây thì mới thành công.
Bước 1: Bấm chuột vào thẻ Page Layout, bấm tiếp vào Breaks, chọn Next Page để tách trang (xem hình bên dưới).
Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word
Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word
Bước 2: Bấm chuột sang thẻ Insert, bấm tiếp Page Number, chọn Format Page Numbers để định dạng (xem hình bên dưới).
Hướng dẫn đánh số trang từ một trang bất kỳ
Hướng dẫn đánh số trang từ một trang bất kỳ
Bước 3: Một cửa sổ nhỏ hiện ra như hình bên dưới. Bạn bấm chuột chọn Start at và điền vào trong khung số trang bắt đầu bạn muốn đánh số. Ở đây chúng tôi bắt đầu đánh số trang là trang 1 nên chúng tôi điền vào ô Start at số 1. Sau đó bấm OK.
Chọn số trang bắt đầu
Chọn số trang bắt đầu
Bước 4: Tiếp theo, bạn chọn vị trí để số trang xuất hiện (có thể là Header hoặc Footer). Ở đây chúng tôi chọn đặt ở cuối trang nên chọn Footer và chúng tôi chọn tiếp theo các mẫu có sẵn xuất hiện như hình bên dưới.
Chọn vị trí đánh số trang
Chọn vị trí đánh số trang
Bước 5: Do bạn đánh số trang từ một trang bất ký nên bạn phải tách trang đó ra, ở các bước trên bạn đã tạo ra 2 Section khác nhau, bây giờ bạn nhìn xuống hình bên dưới và bấm chuột vào Link to Previous để bỏ liên kết giữa 2 Section.
Bỏ liên kết giữa các Section
Bỏ liên kết giữa các Section
Bước 6: Bạn thấy ở cả 2 Section đều xuất hiện số trang bắt đầu là 1, bạn hãy bôi đen ở trang không muốn đánh số và xóa nó đi như hình bên dưới
Xóa ở Section không cần đánh số trang
Xóa ở Section không cần đánh số trang
Bước 7: Sau khi xóa, bạn hãy bấm chuột vào Close Header and Footer để đóng lại và xem kết quả.
Đóng Header và Footer lại
Đóng Header và Footer lại
 Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word có vẻ hơi phức tạp một chút, các bạn chú ý thực hiện đúng thao tác, không bỏ qua bước nào. Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc