Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm, Việt hóa trong Presenter

 Có lẽ phần thú vị nhất trong một bài giảng điện tử E-Learning chính là phần câu hỏi. Việc tạo ra một câu hỏi hay và ý nghĩa để cho người học tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất là một việc không hề đơn giản với người dạy. Không những phải sáng tạo trong câu hỏi mà còn phải có sự hiểu biết và khai thác tốt thế mạnh của Presenter.
 Phần mềm thiết kế bài giảng điện tử Presenter có rất nhiều dạng câu hỏi để bạn có thể lựa chọn nhưng chủ yếu là dạng trắc nghiệm như: câu hỏi Đúng/Sai, câu hỏi điền khuyết, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi nối đáp án, ...
 Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Việt hóa trong phần câu hỏi Presenter và tạo câu hỏi dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn - Multiple choice. Trong các bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết tưng loại câu hỏi trong bài giảng điện tử E-Learning.
Việt hóa
 Trong Presenter mặc định cho phần câu hỏi là tiếng Anh nên bạn cần phải Việt hóa để cho người học dễ hiểu.
 Tại giao diện chính của Presenter bạn bấm chuột váo nút Manage như hình H01 bên dưới.
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H01
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H01
 Tiếp theo một cửa sổ Quiz Manage xuất hiện như hình H02 bên dưới, bạn chọn thẻ Default Labels. Tại đây các bạn thực hiện gõ vào các ô bên dưới như sau để Việt hóa phần câu hỏi trong Presenter:
- Submit button text: Trả lời
- Clear button text: Chọn lại
- Correct message: Đúng - Bấm vào nơi bất kỳ
- Incorrect message: Sai - Bấm vào nơi bất kỳ
- Retry message: Làm lại
- Incomplete message: Bạn phải hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H02
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H02
 Sau khi Việt hóa như trên xong, bạn bấm chuột sang thẻ Quizzes và bấm chuột vào nút Edit như hình H03 bên dưới để Việt hóa tiếp.
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H03
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H03
 Tiếp theo, một cửa sổ mới xuất hiện như hình H04 bên dưới, bạn bấm chuột vào nút Question Review Messages...
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H04
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H04
 Tiếp đến, một cửa sổ mới xuất hiện như hình H05 bên dưới, tại đây bạn thực hiện Việt hóa tại các ô như sau:
- Correct: Bạn đã hoàn thành câu hỏi chính xác
- Incomplete: Bạn chưa trả lời câu hỏi này
- Incorrect: Câu trả lời của bạn là / Câu trả lời của bạn phải là:
 Sau đó bạn bấm chuột OK là đã Việt hóa phần câu hỏi xong trong Presenter.
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H05
Việt hóa câu hỏi trong Presenter - H05
Tạo câu hỏi trắc nghiệm
 Để tạo mới câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, bạn bấm chuột vào nút Add Question như hình bên dưới H06.
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H06
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H06
 Tại hình bên dưới H07 bạn chọn Multiple choice - đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn.
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H07
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H07
 Tiếp theo, một cửa sổ mới xuất hiện như hình H08 bên dưới. Bạn chỉ cần thực hiện đúng theo như hướng dẫn trong hình và sau đó bấm chuột chọn OK là xong.
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H08
Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong Presenter - H08
 Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Việt hóa câu hỏi và tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn trong Presenter rất chi tiết bằng hình ảnh. Ở các bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn lần lượt các bạn tạo ra nhiều dạng câu hỏi khác nhau trong Presenter nhằm giúp cho bài giảng E-Learning thêm phong phú. Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc