Hướng dẫn khai báo thông tin giáo viên bài giảng E-Learning

 Khi soạn một bài giảng điện tử E-Learning thì việc đầu tiên bạn phải làm là khai báo thông tin giáo viên, tùy chỉnh giao diện bài giảng sao cho thân thiện với chủ đề giảng dạy, việt hóa các thẻ trong bài giảng.
 Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai báo ban đầu đối với một bài giảng E-Learning một cách đầy đủ nhất.
Khai báo thông tin giáo viên
 Tại giao diện chính của Adobe Precenter bạn bấm chuột vào nút Preferences như hình bên dưới (hình H01).
Khai báo thông tin giáo viên E learning - H01
Khai báo thông tin giáo viên E learning - H01 


 Tiếp theo một cửa sổ mới xuất hiện như hình H02, bạn bấm chuột vào Add...

Khai báo thông tin giáo viên E learning - H02
Khai báo thông tin giáo viên E learning - H02


 Tiếp đến một khung như hình H03 xuất hiện. Tại đây bạn khai báo thông tin như hướng dẫn trong hình, bạn có thể chọn ảnh đại diện của mình, chọn Logo của trường bằng cách bấm vào nút Browse... và tìm đường dẫn đến file ảnh cần chèn. Sau khi khai báo thông tin đầy đủ bạn bấm chuột chọn OK là hoàn tất bước khai báo thông tin giáo viên.

Khai báo thông tin giáo viên E learning - H03
Khai báo thông tin giáo viên E learning - H03
Tùy chỉnh giao diện bài giảng
 Bạn bấm chuột vào nút Settings như hình bên dưới (hình H04).
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H04
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H04
 Tiếp theo một cửa sổ mới xuất hiện bạn bấm chuột váo nút Theme Editor... (xem hình bên dưới H05).
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H05
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H05
 Tiếp đến một cửa sổ hiện ra như hình bên dưới (hình H06), tại đây bạn có thể chọn mẫu cho bài giảng trong khung Theme, bạn có thể Việt hóa các thẻ tại giao diện bài giảng bằng cách bấm chuột vào nút Modify Text Labels... sau đó tùy chỉnh theo ý thích của mình, bạn cũng có thể tùy chọn ảnh nền cho bài giảng bằng cách bấm chuột vào Background Image sau đó chọn hình ảnh mà bạn muốn đặt làm ảnh nền.
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H06
Tùy chỉnh, việt hóa E learning - H06
 Như vậy trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn khai báo và tùy chỉnh những thông tin cần thiết ban đầu đối với một bài giảng điện tử E-Learning. Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc