Ghost Win Trên Máy Ảo VMwave

 Sau khi cài xong chương trình chạy máy ảo VMwave, chúng ta phải cài đặt hệ điều hành windows cho máy ảo hoạt động. Để rút ngắn thời gian cài đặt hệ điều hành ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Ghost win trên máy ảo VMwave bằng USB
 Chúng ta phải có một chiếc USB boot chứa bản ghost hệ điều hành win. Sau đó ta tiến hành vào winPE hoặc mini win để ghost win trong máy ảo VMwave.
 Sau khi vào môi trường winPE ta khởi chạy Partition Guru để chia ổ cứng ảo trong VMwave. Tại hình H01 là màn hình Desktop của Win8PE. Các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết tại cuối bài viết này.
Win 8 PE - H01
Win 8 PE - H01
 Tại hình H02 là quá trình chia ổ ảo trong VMwave bằng Partition Guru.
Chia ổ ảo VMwave bằng Partition Guru - H02
Chia ổ ảo VMwave bằng Partition Guru - H02
 Tại hình H03 là quá trình Ghost win trên máy ảo VMwave.
Ghost win trên máy ảo VMwave - H04
Ghost win trên máy ảo VMwave - H03
Video hướng dẫn


 Chúc các bạn thành công.

1 nhận xét

Hướng dẫn cài đặt VMWare 10.0
https://www.youtube.com/watch?v=ovPzI8PDAG0

Hướng dẫn cài win 7 trên máy ảo VMWare
https://www.youtube.com/watch?v=oMW_d8t81cU&feature=youtu.be


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc