Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016

 Về cơ bản các bước cài đặt Outlook 2016 cũng gần như tương tự với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên do có rất nhiều bạn có gửi câu hỏi cho chúng tôi hỏi cách cài đặt (cấu hình) Outlook 2016 nên ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất.
 Bước 1: Các bạn tiến hành mở Outlook 2016 ra, tại giao diện chính của chương trình ta chọn Next (hình H01)
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H01
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H01
 Bước 2: Xem hình H02, tích chuột chọn Yes sau đó click Next.
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H02
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H02
 Bước 3: Tích chuột vào ô tròn có dòng chữ Manual setup or additional server types, sau đó click Next (hình H03).
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H03
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H03
 Bước 4: Tích chọn vào ô tròn có dòng chữ POP or IMAP, sau đó click Next (hình H04).
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H04
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H04
 Bước 5: Tại hình H05, ta khai báo các thông tin sau:
- Tại Your Name: Khai báo tên của bạn (có thể là tên cá nhân hoặc tổ chức, công ty).
- Tại Email address: Điền địa chỉ mail của bạn.
- Tại Account Type: Chon POP3.
- Tại Incoming mail server: Gõ tên quy định của nhà cung cấp mail (ở đây chúng tôi dùng mail do Vnpt cung cấp nên ở dòng này chúng tôi điền vào là mail.vnn.vn).
- Tại Outgoing mail server (SMTP): Gõ tên quy định của nhà cung cấp mail (ở đây chúng tôi dùng mail do Vnpt cung cấp nên ở dòng này chúng tôi điền vào là smtp.vnn.vn).
- Tại Password: Gõ cho đúng mật khẩu mail của bạn.
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H05
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H05
 Sau khi khai báo thông tin xong, ta click chuột vào More Setting sẽ xuất hiện một của sổ như hình H06 bên dưới. Tại đây chọn thẻ Outgoing Server, tích chuột vào ô vuông có dòng chữ My outgoing server (SMTP) requires authentication, tích tiếp OK. Lúc này chương trình lại đưa ta quay lại hình H05 và ta chỉ việc click vào Next là xong quá trình cài đặt Outlook 2016
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H06
Hướng dẫn cài đặt Outlook 2016 - H06
 Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc