Hướng dẫn làm tròn số thập phân trong Excel

 Trong một bảng tính Excel, sau khi thực hiện các phép chia hoặc nhân mà kết quả không được chẵn (số tự nhiên), nó sẽ ở dưới dạng số thập phân, có rất nhiều số sau dấu phẩy. Điều này ảnh hưởng đến cách tính làm tròn số của từng đơn vị áp dụng.
 Có một hàm phổ biến trong Excel đó là hàm "Round" sẽ giúp bạn làm tròn số thập phân thành số tự nhiên. Tuy nhiên theo quy ước làm tròn của một số cá nhân, công ty áp dụng lại được tính theo 2 hoặc 3 số sau dấu phẩy. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm tròn số thập phân trong Excel.
Bước 1: Bôi đen cột hoặc ô có số thập phân cần làm tròn, chuột phải vào chỗ bôi đen đó và chọn Format Cells (xem hình bên dưới).
Làm tròn số thập phân trong Excel
Làm tròn số thập phân trong Excel
Bước 2: Một cửa sổ thuộc tính xuất hiện như hình bên dưới, bạn làm theo các thao tác dưới đây:
♦ (1) Bấm chuột vào thẻ Number.
♦ (2) Bấm tiếp vào dòng Number trong khung Category.
♦ (3) Điền số muốn làm tròn sau dấu phẩy trong khung Decimal places. Ở đây chúng tôi điền số 2 vào ô này nghĩa là chúng tôi muốn số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy xuất hiện.
♦ (4) Bấm chuột OK.
Làm tròn 2 số sau dấu phẩy
Làm tròn 2 số sau dấu phẩy
Bạn nhìn vào hình bên dưới là kết quả và số thập phân đã được làm tròn 2 số sau dấu phấy.
Số thập phân được làm tròn 2 số sau dấu phẩy
Số thập phân được làm tròn 2 số sau dấu phẩy
Bạn cũng có thể làm tròn số thập phân sau dấu phẩy là 3 số, bạn nhìn xuống hình bên dưới rồi điền vào ô Decimal places là số 3.
Làm tròn 3 số sau dấu phẩy
Làm tròn 3 số sau dấu phẩy
Hình bên dưới là số thập phân được làm tròn 3 số sau dấu phẩy.
Số thập phân được làm tròn 3 số sau dấu phẩy
Số thập phân được làm tròn 3 số sau dấu phẩy
 Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc