Cắt Và Nối File PDF

 Với những file PDF có dung lượng lớn, những tài liệu chứa nội dung quá nhiều dưới dạng file PDF mà chúng ta cần có nhu cầu cắt ra để tiện cho công việc. Hay khi tải tài liệu trên mạng xuống chứa nhiều file PDF ta muốn gộp lại mà các bạn chưa biết làm cách nào.
 Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm PDF Split Or Merge để làm tất cả các công việc bên trên.
 Tải phần mềm về tại đây: PDF Split Or Merge
I. Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge
 Sau khi tải PDF Siplit Or Merge về và cài đặt thành công ta mở chương trình ra. Để cắt một file PDF ra nhiều file tại giao diện chính của chương trình ta chọn Split PDFNext (xem hình H01).
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H01
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H01
 Tiếp theo, tại hình H02 ta click vào nút Browse để chọn file PDF cần cắt nhỏ ra rồi click vào nút Validate để xem file đó đã phù hợp chưa. Sau đó chọn Next.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H02
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H02
 Các bạn nhìn xuống hình H03. Tại đây tiến hành vào tùy chọn bằng cách click chuột vào Advanced ranges selection. Sau đó sẽ xuất hiện lên một khung tùy chọn.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H03
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H03
 Ta có thể tùy chọn theo các kiểu để cắt file PDF ra thành nhiều file theo ý muốn của mình như sau:
  • Xem hình H04, nếu ta click chuột vào chọn Split to single pages ở khung tùy chọn thì file PDF sẽ tách ra theo từng trang, nghĩa là file PDF đó có bao nhiêu trang thì tách bằng đó file.
  • Xem hình H05, nếu ta chọn Split every thì nó sẽ chia nhỏ file PDF ra thành nhiều file, mỗi file là số trang ta chọn. Ví dụ: ở đây chúng tôi chọn trong khung này là 6 thì mỗi file PDF được chia nhỏ gồm 6 trang.
  • Xem hình H06, nếu ta chọn Split by bookmarks thì ta có thể cắt file FPD thành nhiều file có dung lượng khác nhau. Ví dụ: một file PDF gồm 10 trang, nếu chọn tùy chọn này ta có thể chia nhỏ thành 3 file có số trang khác nhau, file thứ nhất gồm 2 trang, file thứ hai gồm 5 trang, file thứ ba gồm 3 trang.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H04
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H04
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H05
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H05
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H06
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H06
 Sau khi tùy chọn xong ta click OK rồi Next chương trình sẽ xuất hiện như hình H07. Tại đây ta click vào nút Browse để chọn chỗ lưu các file sau khi cắt. Kế tiếp, click chuột vào chọn Start splitting để chương trình bắt đầu cắt file PDF.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H07
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H07
 Tại hình H08 chương trình thông báo đã hoàn tất, ta click Open để mở thư mục chứa các file vừa cắt.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H08
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H08
 Hình H09, trong hình là hàng loạt các file PDF chúng tôi vừa cắt.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H09
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H09
II. Nối file PDF với PDF Siplit Or Merge
 Để nối nhiều file PDF với nhau ta làm như sau. Tại giao diện chính của chương trình ta chọn Merge PDFs, chọn tiếp Next (xem hình H10).
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H10
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H10
 Tại hình H11, các bạn click vào nút Add để thêm những file PDF cần nối lại với nhau. Nếu ta chọn nhầm thì chỉ cần chọn vào file đó và click vào nút Remove để xóa khỏi danh sách các file PDF được nối lại với nhau. Tiếp theo click chuột chọn Next.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H11
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H11
 Tại hình H12, các bạn click chuột chọn Next. Tuy nhiên các bạn cũng có thể tích vào dòng có chữ Leave an empty page between each 2 merged PDF books thì sau khi ghép các file lại thành một, mỗi file sẽ cách nhau một trang trắng.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H12
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H12
 Tiếp theo, tại hình H13 ta click chọn nút Browse để chọn nơi lưu file sau khi được nối, kế tiếp click chọn Start merging để chương trình nối các file làm một.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H13
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H13
 Tại hình H14, chương trình đã thông báo hoàn tất việc nối file, ta click chọn Open để mở thư mục chứa file PDF.
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H14
Cắt file PDF với PDF Siplit Or Merge - H14
 Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể và chi tiết cách cắt và nối file PDF. Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc