Sao lưu và khôi phục dữ liệu Outlook 2016

 Outlook là một dịch vụ thư điện tử của Microsoft, nó được tích hợp sẵn trong bộ Microsoft Office. Đây là một trình quản lý thư mạnh mẽ, nó cho phép nhận và gửi thư một cách dễ dàng.
 Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà ta cần phải sao lưu hay khôi phục dữ liệu thư trong outlook. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu trong Outlook 2016.
1. Sao lưu (Backup) dữ liệu Outlook 2016
Bước 1: Tại giao diện chính của chương trình ta trỏ chuột chon File. Chọn tiếp Open & Export, click chuột chọn Import/Export (hình H01).
Backup dữ liệu Outlook 2016
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H01
Bước 2: Một cửa sổ mới hiện ra như hình bên dưới (H02), click chuột vào dòng chọn Export to a file rồi Next.
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H02
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H02
Bước 3: Click chuột vào dòng Outlook Data File (.pst) rồi chọn Next (hình H03).
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H03
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H03
Bước 4: Xuất hiện cửa sổ như hình H04, chọn vào hòm thư của mình và Next.
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H04
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H04
Bước 5: Tiếp theo, cửa sổ mới xuất hiện như hình H05. Click chuột vào Browse để chọn đường dẫn lưu file dữ liệu Outlook xuất ra (nên chọn ổ D hoặc ổ E để không mất dữ liệu sau khi cài lại win). Tiếp đến click Finish.
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H05
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H05
Bước 6: Sau khi click vào nút Finish ở bước 5, chương trình hiện ra cửa sổ nhỏ để ta đặt mật khẩu cho file dữ liệu Outlook, các bạn nên gõ giống nhau hết cho tiện (xem hình H06 và H07).
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H06
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H06
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H07
Backup dữ liệu Outlook 2016 - H07
2. Phục hồi dữ liệu Outlook (Import)
Bước 1: Để phục hồi dữ liệu Outlook 2016, ta chọn File, chọn tiếp Open & Export, chọn tiếp Import/Export. Một cửa sổ xuất hiện như hình bên dưới (H08), tại đây ta trỏ chuột chọn vào dòng Import from another program or file rồi click Next.
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H08
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H08
Bước 2: Tiếp theo, cửa sổ như hình H09 xuất hiện, trỏ chuột chọn vào dòng Outlook Data File (.pst) rồi click Next.
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H09
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H09
Bước 3: Tại hình H10, click vào nút Browse... để tìm đến file dữ liệu Outlook 2016 đã lưu rồi click Next.
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H10
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H10
Bước 4: Tiếp theo, chương trình hiện lên một khung cửa sổ nhỏ để ta nhập mật khẩu file dữ liệu Outlook (xem hình H11). Tại đây câc bạn nhập mật khẩu cho đúng rồi click OK.
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H11
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H11
Bước 5: Click vào nút Finish là xong.
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H12
Phục hồi dữ liệu Outlook 2016 - H12
 Như vậy trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Backup dữ liệu và Import dữ liệu trên Outlook 2016 một cách chi tiết nhất. Chúc các bạn thành công.


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc